Avís Legal, Política de Privacitat i Cookies

AVÍS LEGAL

Aquest web ha estat creat per FORN INTEGRAL JORBA S.L. amb caràcter informatiu per a ús personal i gratuït.
FORN INTEGRAL JORBA S.L., en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) així com de la regulació existent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34 / 2002, de 11 de juliol), posa en coneixement de les presents condicions generals d’ús que s’apliquen a totes les operacions realitzades a través d’aquest lloc web.

Amb l’accés i la utilització de la web, s’interpreta que l’usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web al moment d’accés.

1.DADES

Aquest lloc web és propietat de FORN INTEGRAL JORBA S.L.

FORN INTEGRAL JORBA S.L. (en endavant també anomenat FORN JORBA o FORN INTEGRAL JORBA)

Domicili social: Mossèn Jacint Verdaguer, 46, 08241 de Manresa (Barcelona),

Tel. 93 873 1350
Fax 93 872 26 09
CIF B 62721600
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 21 de novembre del 2001 en el Tom. 34065, Foli 113,
Fulla B 240375.
Inscripcion 1°
El Registre General Sanitari propietat de FORN INTEGRAL JORBA S.L. és el 2037479B
Correu electrònic: pa@fornjorba.com

2.PROPIETAT DELS CONTINGUTS

La propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web (textos, disseny, format, fotografies, imatges…) és titularitat de FORN INTEGRAL JORBA S.L.

Aquesta web està sota Creative Commons: Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual.
En tot cas demanem que ens mantingueu informades quan ens citeu o utilitzeu part de la nostra obra.

3.RESPONSABLE DEL FITXER I DRETS DE L’USUARI

El responsable del fitxer és FORN INTEGRAL JORBA S.L.
Els interessats/des podran exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada a l´anterior adreça o adreça electrònica, incloent nom i cognoms, número de NIF, domicili complert i actuació que es sol·licita.

4. SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

FORN INTEGRAL JORBA, S.L. garanteix la confidencialitat i seguretat de les Dades Personals dels usuaris, havent adoptat les mesures legalment exigides, que permeten assegurar la protecció de les mateixes, evitar-ne la pèrdua, mal ús, modificació, tractament o accés sense autorització.

Els continguts d’aquesta web no van dirigits a persones menors d’edat i, per tant, FORN INTEGRAL JORBA, S.L. no es fa responsable dels casos en què persones menors d’edat els remetin dades de caràcter personal a través d’aquesta web. En tot cas, els titulars de la pàtria potestat del menor podran exercitar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada incloent nom i cognoms, número de NIF, domicili complert i el detall de les instruccions precises a aquest efecte, a l’adreça esmentada en el paràgraf anterior.

5. LLEI APLICABLE

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta web serà dirimida conforme a la legislació espanyola.

6. CONDICIONS D’ACCÉS

Els Usuaris i Usuàries podran accedir al lloc web de forma lliure i gratuïta, interpretant que l’Usuari/a manifesta el seu acord total amb aquest avís legal i les condicions d’ús. No obstant, FORN INTEGRAL JORBA S.L. es reserva conforme a la legislació vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos com a requisit previ per poder accedir al servei, l’Usuari/a haurà de registrar-se facilitant la informació que se li sol·licita de forma actualitzada i real. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible. En aquest sentit, l’Usuari/a es compromet a fer us diligent i mantenir la contrasenya en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

7. UTILITZACIÓ LÍCITA

L’ Usuari/ària d’aquesta pàgina web i dels seus serveis s’obliga a realitzar un ús conforme amb les lleis i els usos del tràfic, i s’abstindrà d’utilitzar el web i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits o que siguin lesius els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin causar danys, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i els serveis o impedir la normal utilització del web i dels serveis per part dels usuaris.

8.VIGÈNCIA DE LA INFORMACIÓ I GARANTIA D’ERRORS

L’accés al portal del FORN JORBA i així mateix la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquesta conté comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal.

El FORN INTEGRAL JORBA posa a disposició dels Usuaris i Usuàries de la xarxa d’Internet informació, tenint en compte que, tot i la diligència de la seva preparació, pot contenir eventualment imprecisions o errors. La informació exposada en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant i FORN INTEGRAL JORBA no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, o en el seu contingut. FORN INTEGRAL JORBA no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. El FORN INTEGRAL JORBA es reserva el dret a modificar, suprimir i ampliar sense previ avís els continguts i serveis d’aquest lloc web i no està subjecte a garantia de cap tipus. El FORN INTEGRAL JORBA es reserva el dret a modificar els preus publicats en aquest web sense previ avís.

9. DISPONIBILITAT DEL SERVEI

FORN INTEGRAL JORBA S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu web o en la seva configuració o presentació.

10. RENUNCIA I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

L’ Usuari/ària és conscient i accepta voluntàriament que l’ús del web, dels serveis i dels continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Tant l’accés al web, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix són de l’exclusiva responsabilitat de qui els fa.

FORN INTEGRAL JORBA S.L. no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis i exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web i dels serveis continguts o oferts a la web, qualsevol que en sigui la seva causa.

FORN INTEGRAL JORBA S.L. no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a FORN INTEGRAL JORBA, S.L., que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin esmentats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d’altres components nocius.

FORN INTEGRAL JORBA S.L. declina qualsevol responsabilitat a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir al web i als serveis, a la fiabilitat del web i dels serveis. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’empresa i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).
El FORN INTEGRAL JORBA S.L. refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ.
Així mateix, el FORN INTEGRAL JORBA S.L. no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador (browser) o per l’ús de versions no actualitzades. Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres pàgines externes de les quals FORN JORBA no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines.

El FORN INTEGRAL JORBA manifesta i garanteix que el web disposa de la tecnologia, software i hardware, necessària, a data d’avui, per a l’accés i la seva utilització. FORN INTEGRAL JORBA no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercera persona, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari/a. L’Usuari/a accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe, amb informació procedent de fonts internes i externes, i l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris/es, amb la possibilitat que contingui imprecisions o errors.

Per la seva banda, l’Usuari/a garanteix que, qualsevol que sigui l’activitat que desenvolupa a través del web, s’adequarà a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums, i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la FORN INTEGRAL JORBA, per a la resta d’usuaris de la web o per a tercers. Per la seva banda, l’Usuari/a es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, especialment, a no sobrecarregar de forma indeguda l’amplada de les bandes o qualsevol altre element tècnic susceptible de patir danys, no transmetre al web, o a través d’ella, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o qualsevol altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir totalment o parcialment la web.

11. COOKIES

Les cookies són dades sobre l’usuari d’un lloc web que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i als quals es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web. Hi ha dos tipus de cookies: “cookies de sessió” i “cookies permanents”. Les cookies de sessió només resideixen a la memòria i per tant la cookie desapareix quan es tanca el navegador. Les cookies permanents, d’altra banda, romanen a l’ordinador.
Aquest web pot utilitzar cookies per tal de millorar els continguts i l’ús dels llocs web. Pot esborrar o bloquejar les cookies a través del navegador. Si no accepta l’ús de les cookies, pot tancar el lloc web que està visitant.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. COMPLIMENT LLEI VIGENT:

Conforme el Reglament europeu en matèria de protecció de dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de Dades de les Persones Físiques (RGDP), Forn Integral Jorba S.L. es compromet a respectar la teva privacitat i a protegir les teves dades personals.

Serem totalment transparents sobre les dades que obtinguem i l’ús que fem d’ells.
Utilitzarem les dades que ens proporcions per als fins descrits en la nostra Política de Privacitat, entre els quals es troba prestar-te els serveis que heu demanat.
Si ens comuniques que no vol rebre comunicacions comercials, deixarem de enviártelas.
Et remetrem informació quan sigui rellevant per al producte o servei que hagis adquirit.
Adoptarem les mesures necessàries per protegir i mantenir fora de perill la teva informació.
Respectarem els drets de protecció de dades i tractarem de cedir-te el control sobre la teva pròpia informació.

Si té qualsevol dubte, si us plau poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a pa@fornjorba.com


Sense perjudici dels drets que li corresponguin sota les lleis que siguin aplicables, la Política de Privadesa i la informació anterior no tenen caràcter contractual ni formen part del seu contracte amb nosaltres.

2. RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER L’ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés al lloc web com l’ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. FORN INTEGRL JORBA S.L. no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

VENDES

(Consulta les condicions de venda a l’apartat del web «Fés la teva Comanda»)

1.INGREDIENTS:

Utilitzem matèries primeres de qualitat, moltes de les quals són ecològiques i/o locals.
En els processos d’elaboració mantenim uns protocols d’higiene i salubritat i seguim la normativa vigent.
Tots els nostres productes s’elaboren en el nostre obrador.
El FORN INTEGRAL JORBA elabora els seus productes al obrador a on s’ubica a l’adreça i amb el Registre Sanitari esmentat al capdamunt d’aquesta pàgina.
Tot i tenir productes exempts de fruits secs, llavors, ous, làctics, sucre, sal, gluten, blat; els productes s’elaboren en un obrador a on s’utilitzen tots aquests ingredients esmentats. Tots els productes del Forn Integral Jorba S.L. poden contenir restes de qualsevol dels ingredients que utilitzem al nostre obrador tal com: fruits secs, llavors, gluten, farines, sal, sucre, làctics, ou.

2.CONSULTA AL SEU METGE:

Les indicacions que trobarà a la web són de caràcter orientatiu i FORN INTEGRAL JORBA S.L. no es fa responsable de l’ús que se’n pugui fer. Per qualsevol dubte de salut ha de consultar al seu metge.

3.RECLAMACIONS:

No s’acceptaran reclamacions passades 24 hores de la recepció del producte.